Jednovřetenová čerpadla NETZSCH

Jednovřetenová čerpadla NETZSCH NEMO® našla široké uplatnění a používají se ve všech
průmyslových odvětvích ke kontinuálnímu, tlakově stabilnímu, šetrnému, mírně pulzačnímu čerpání a
otáčkám úměrnému dávkování téměř všech médií.

Čerpadla NETZSCH mají široké spektrum použití pro média s následujícími vlastnostmi:

 • média s obsahem pevných látek (max. velikost částic až do 150 mm) i bez pevných látek
 • od nízkoviskózních až po vysokoviskózní (až 3 miliony mPas)
 • tixotropní a dilatantní
 • citlivé na střih
 • abrazivní
 • bez mazací schopnosti i s ní
 • agresivní (pH 0-14)
 • adhezivní
 • toxické

Jednovřetenová čerpadla NETZSCH jsou schopna poskytnout velký rozsah průtoku (od
několika ml/h až po 500 m³/h) a tlaku (až 48 bar) a díky 4 různým geometriím hydraulické části mohou být optimálně přizpůsobena každému médiu.
Škála materiálového provedení jednotlivých částí čerpadel je široká. Od běžné šedé litiny přes chromniklové oceli až po vysoce odolné materiály jako duplex, hastelloy a titan, případně keramiku. U elastomerů od vysoce opotřebení odolného přírodního kaučuku přes olejivzdorné, kyselinám a louhům odolávající elastomery až po viton.
Stejně tak je široké i provedení hřídelových ucpávek – od jednoduchých mechanických, přes zahlcované, ve dvojitém uspořádání, až po speciální cartridgeové. V nabídce neschází ani osvědčené měkké ucpávky.

Další vlastnosti jednovřetenových čerpadel NETZSCH:

 • vysoká sací schopnost až 9 m vodního sloupce
 • lze měnit směr rotace a tím i směr čerpání
 • montáž v libovolné poloze
 • teploty média od -20 po +300°C
 • klidný a bezhlučný provoz

Typy vřetenových čerpadel NETZSCH

NEMO® BY

 • základní a nejrozšířenější monoblokové provedení – kompaktní provedení s přímým
  napojením pohonu
 • pro řídká i hustá média s obsahem pevných části nebo bez něj
 • použití v oblasti životního prostředí, potravinářském a chemickém průmyslu

NEMO® SY

 • provedení s ložiskovým kozlíkem a volným koncem hřídele – univerzální připojení pro jakýkoliv druh pohonu
 • pro řídká i hustá média s obsahem pevných části nebo bez něj
 • použití v oblasti životního prostředí, potravinářském a chemickém průmyslu

NEMO® MINI BY

 • monoblokové provedení – s přímým napojením pohonu
 • malé průtoky s vysokou přesností dávkování
 • použití především v potravinářském a chemické průmyslu

NEMO® BO a SO

 • v monoblokové verzi (BO) nebo s volným koncem hřídele (SO)
 • těleso čerpadla s násypkou, spojovací tyč s pomocným šnekem
 • použití v oblasti životního prostředí, potravinářském a chemickém průmyslu pro hustá až volně netekoucí média

NEMO® BF a SF

 • v monoblokové verzi (BF) nebo s volným koncem hřídele (SF)
 • těleso čerpadla s násypkou, kónický tvar vstupu do hydrauliky, spojovací tyč s polohově orientovaným podávacím šnekem
 • použití v oblasti životního prostředí, potravinářském a chemickém průmyslu pro hustá až volně netekoucí média

NEMO® BH, MINI BH, SH, SA

 • v monoblokové verzi (BH, MINI BH) nebo s volným koncem hřídele (SH, SA)
 • hygienické provedení – mlékárenské závity, příruby pro čištění na místě (CIP), otevřené hygienické klouby

Speciální typy vřetenových čerpadel

 • s pružnou spojovací tyčí – bez kloubů
 • NEMO® SP – těleso čerpadla s integrovaným pádlovým mechanismem k zamezení
  tvorby můstků a přimíchávání dalších přídavných látek